Privacy verklaring (AVG)

Privacy verklaring (AVG)

HUS Oldenzaal, gevestigd aan de Dr.Poelstraat 70, 7572 ZS te Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven.
In deze privacyverklaring, contactgegevens: www.husoldenzaal.nl , Oldenzaal,
mobiel 0651898793. Chiel Segerink is tevens de functionaris Gegevensbescherming van HUS
Oldenzaal.

 

Gegevens die wij verwerken
HUS Oldenzaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons versterkt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Intake formulier
HUS Oldenzaal verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van jouw betaling
● Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren.
● Om diensten bij je af te leveren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
HUS Oldenzaal bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mijzelf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van je persoonsgegeens sturen naar husoldenzaal@gmail.com. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vraag ik een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op je verzoek. HUS Oldenzaal wil je er tevens op wijzen dat er een
mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/contact-met/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden
HUS Oldenzaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens. HUS Oldenzaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, Cookies, of
vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. HUS Oldenzaal gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
HUS Oldenzaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op of via husoldenzaal@gmail.com. HUS
Oldenzaal heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, TLS (voorheen SSL). Ik verstuur jouw
gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk Https en het
hangslotje in de adresbalk, DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die ik gebruik om te
voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om
persoonlijke (inlog) gegevens te bemachtigen, DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS)
voor het omzetten van een domeinnaam (#company…website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres
(servernaam): het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening
automatisch laten controleren op vals IP-adres.

Maak kennis met onze roedel

Laat ons uw hond uitlaten

Een heerlijke wandeling door het bos, samen rennen en spelen of gewoon lekker snuffelen en daarna weer moe maar voldaan naar je eigen vertrouwde mandje thuis? Dat kan bij HUS Oldenzaal! Een baan of andere omstandigheden waardoor u zelf niet met uw hond kunt wandelen hoeft geen probleem meer te zijn voor u. U wilt toch ook de beste zorg voor uw trouwe viervoeter?

Bij HUS Oldenzaal wordt uw hond in een kleine groep uitgelaten. Kleinschalig met aandacht en vooral liefde voor uw hond. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de opaatjes en omaatjes. De jonge honden kunnen hun energie meer dan voldoende kwijt. De Honden Uitlaat Service Oldenzaal is er voor u!

Maak kennis met onze roedel

Laat ons uw hond uitlaten

Een heerlijke wandeling door het bos, samen rennen en spelen of gewoon lekker snuffelen en daarna weer moe maar voldaan naar je eigen vertrouwde mandje thuis? Dat kan bij HUS Oldenzaal! Een baan of andere omstandigheden waardoor u zelf niet met uw hond kunt wandelen hoeft geen probleem meer te zijn voor u. U wilt toch ook de beste zorg voor uw trouwe viervoeter?